Dit personlige lederskab er dit bedste våben mod stress!

Det kan gå helt galt når vi overser hvor vigtigt dit personlige lederskab er.

For nogen tid siden læste jeg i avisen, at en kendt skuespiller havde trukket stikket. Hun var gået ned med stress og forventede ikke at være klar i mange måneder frem. Faktisk var hele det kommende års aftaler aflyst. Grunden var, at hun havde haft sindsygt travlt. At optagelsen til en serie var blevet presset sammen fordi man var i tidnød…

For hende knækkede filmen – ligesom for så mange andre. Det havde været bedre at forebygge – det er muligt.

 

Det er ikke nødvendigt at så mange bliver stressede. At du bliver stresset. Det er måden vi håndterer hverdagens pres på, som skal have et eftersyn! Og den tilsyneladende almindelige opfattelse, at det er ok at lægge pres på folk, fordi omstændighederne “tvinger”.

Det er bull shit. Undskyld mit franske. Det er ikke i orden at vi lægger ansvaret fra os på den måde.

 

 

Sæt dit personlige lederskab i spil

Man kan ikke sige, at det er første gang, at et projekt bliver presset igennem, fordi en produktion er i tidnød. Når det sker, pisker alle rundt fordi kvaliteten og produktet selvfølgelig stadig skal være perfekt og som lovet.

 

Output (produkt) = ressourcer + tid + kvalitet

 

Tænk engang over betydningen af ovenstående udsagn, hvor de tre parametre danner en trekant (kendt som projekt-trekanten). Ligningen kræver, at skal udsagnet fortsat være sandt, så kan man ikke ændre på en parameter, uden også at ændre på en anden. Det vil ikke være logisk. Udsagnet bliver falskt.

 

Trekanten og massefylden kan ændre sig, så den bliver større. Altså større output. Og omvendt. Den kan ændre form, men stadig have samme omfang. Men den kan ikke forblive i status quo når et eller flere parametre ændrer sig.

Hvad tænker du om det ift. dit arbejdsliv, din virksomhed?

Hvornår tænkte du sidst over, hvad du valgte at gøre, vurderede konsekvenserne mht. tid, ressourcer og (livs)kvalitet? Accepteret omstændighederne og ageret på det mulige? Fordi du vil finde den mest holdbare løsning i situationen.

Skal din “ligning” være sand?

 

Det handler dit personlige lederskab om. Det kan du lære. Læs mere her. Det er min påstand, at det valg kommer alle til gode i sidste ende.

 

Hvad sker der i psyken under pres?

Helt forenklet og uden at det skal blive en afhandling. Så ligger det i os, at vi gerne vil lykkes, vi vil gerne levere, vi vil gerne sige ja og være dygtige, rare, pligtopfyldende osv. Derfor er der en psykisk reaktion når opgaver mases igennem. For så kan vi ikke holde det vi oprindeligt lovede. Og det kan vi instinktivt ikke lide.

I det personlige lederskab ville kunne man så sige: Forudsætningerne for min indsats har ændret sig. Min ligning går ikke længere op, så jeg må justere på ressourceforbruget eller kvaliteten?

Ikke mange. I stedet løber vi stærkere og presser os selv. Doper os så vi kan klare det. Med et glas vin, kager, power shopping osv., som desværre også tager af kroppens samlede energi. Vi bliver bekymrede og prøver at tale dårligt til os selv for at presse på.

Vi slår os i hovedet for ikke at være smarte nok, stærke nok, hurtige nok, perfekte nok. “Det må være mig selv der er noget galt med”. Den dårlige samvittighed overfor alt og alle melder sig. Fordi vi ikke holder det vi lover på arbejdet, derhjemme, for os selv.
Men måske mest fordi vi godt ved, at vi er for sure til at være i stue med.
Det slider på psyken, selvværdet og energiniveauet.

Det er som dråber af vand, der langsomt fylder bægeret til det rinder over. Man bliver stresset og skal måske sygemeldes. Er det, det værd?

 

Hellere forebygge end helbrede

Den som tager lederskab for sig selv vil sige

 

“Forudsætningerne for min indsats har ændret sig. Min ligning går ikke længere op, så jeg må justere på ressourceforbruget eller kvaliteten – ellers risikerer jeg at blive syg og vil skulle bruge tid på at komme godt tilbage på arbejde igen.

 

Det koster dig nemlig på pengepungen, helbredet og relationerne. Det koster også din virksomhed og samfundet. Mit budskab er, at de valg vi tager, bevidste eller ej, har konsekvenser. Det er ikke godt lederskab at lukke øjnene for det, eller undskylde sig med, at man har for travlt og derfor overså noget…

Et tænkt eksempel: Et projekt går i vasken eller forsinkes. Betaling kommer for sent fra kunden. Teamet bruger en til flere mande-måneder ekstra. I mange brancher kan det løbe op i millioner. Dertil kommer så overforbruget af de menneskelige ressourcer, så de bliver stressede og syge.

 

Det handler om, at være god til at sige til og fra i så god tid, at der kan reageres og tages forholdsregler, justeres.

 

Det fine er, at alle kan forebygge. Den enkelte kan lære at sige fra i så god tid at projektet kan reagere. Det sker ved at lære sine grænser og reaktionsmønstre at kende. Det er ikke svært, men det skal gøres. Det gør dig tilmed omstillingsparat og robust overfor kommende forandringer. Du bliver bedre til at rumme dig selv og andre, som giver bedre kommunikation og samarbejde.

Metoden er langtidsholdbar fordi kompetencerne kan bruges på alle livsområder og i alle sammenhænge.

 

Tag skeen i den anden hånd

Vi skal gøre noget andet end det vi plejer. Det gælder mennesker, virksomheder og dermed samfundet som helhed.

Ting går så stærkt i dag at virksomheder bliver disrupted.
Hvis man går rundt og tror, at man er et USB-stik og alle omkring en streamer. Så bliver man disrupted. Udraderet. Exit.
For at give plads til det, som er mere levedygtigt.

Det gælder også for os mennesker. Gør dig klog på, hvordan sindet fungerer og hvordan du bliver dygtig til at håndtere forandringer på det indre og ydre plan. Bliver robust. Så bliver virksomheder robuste og dygtige til at håndtere forandring. Og du kan leve og trives i den hverdag, som eksisterer – eller lave det om, som ikke passer dig eller din virksomhed.

Millenium generationen vil have at deres jobs skal give mening. De vil kende deres rolle og bidrag. De siger bare fra, fra starten. Vi andre holder ud og holder ud til det går galt. I min optik er det ikke levedygtigt på sigt.

 

I sin essens handler det personlige lederskab om at tage 100% ansvar for sig selv og sine omstændigheder. Det kan læres.

Det er mørkest før daggry. På denne årets mørkeste dag…Vil du være robust og stressfri i 2017? Det kan du lære hos mig. Det er også for virksomheder.

 

Læs om hvordan du kickstarter rejsen fra stress og dårligt selvværd i denne artikel.