Aldrig har tempoet været så højt og aldrig har der været flere stressede mennesker. Work Life Balance er tilsyneladende noget alle ønsker – eller er det bare noget vi siger, fordi alle de andre siger det?

Hvem handler reelt på det?

“Jeg ved det er vigtigt, men mit job er også vigtigt for mig, og nogen gange bliver det bare mange arbejdstimer”.

Folk ønsker sig mere tid. Men holder det? Reelt er det vel antallet af opgaver og hensyn, som er problemet? Døgnet har som altid 24 timer.

 

Det er besværligt

At afpasse mange hensyn er en af hverdagens virkeligt store udfordringer. Der er hensyn til familien, chefen, kollegerne, mål og opgaver, medarbejdere, ens egne ambitioner og bidrag, osv.

Det er nemt at blive overvældet. Så nogle lukker øjnene for det, nogle stresser, nogle prøver sig frem – ikke mange lægger en reel strategi og plan som bygger på reflektion om værdier og det man virkeligt ønsker sig.

Måske tror vi, at det udelukker, at brænde for vores arbejde, som er meget “in”. Eller fordi det også er “in” at have travlt.

 

Tror vi egentlig at det er muligt? Tror du at det er muligt?

 

Det er så let at blive opslugt af sit arbejde, at hellige det over alt andet. Jeg plejede at tænke, at singlerne og dem uden børn var virkeligt heldige, fordi de uden omkostning bare kunne lægge nogle flere timer. Gå op i arbejdet med liv og sjæl! Skal vi så holde op med at få børn?

Hvad forhindrer os i at brænde for det vi laver, samtidig med at vi har et privatliv? Hvem siger at det er et alt-eller-intet valg? Balance er helt sikkert ikke det samme som gennemsnit. “Jeg har et gennemsnits-liv”. Ja, det lyder fælt. Hvis du ikke tager et bevidst valg om, hvordan du balancerer dit liv, så bliver du ligesom de fleste andre.

 

Personligt lederskab og valg

Work Life Balance er et valg og en måde at udvise personligt lederskab på:

“jeg vil gerne balancere alle hensyn til mig selv, min familie og mit arbejde (i den prioritering), så jeg er bevidst og afklaret med den periodevise tildeling af opmærksomhed (bemærk at der ikke står tid), på en måde, som gør mig glad og giver mig energi”.

Jeg prioriterer mig selv først, ikke af egoisme, men fordi jeg må være i integritet og have god energi for, at jeg kan bidrage med kvalitet og være der for min familie. Det skal hænge fornuftigt og givende sammen med den måde jeg går op i mit arbejdsliv på.

Alle har det valg. At tage et bevidst valg må have rod i dine værdier, som holdninger og leveregler. Det er her at du tager ansvar for dig og dine handlinger og udviser personligt lederskab.

 

Det er selvfølgelig også et valg, ikke at vælge. Så har du blot overladt din handlekraft og selvbestemmelse til andre og deres behov.

 

Klangbund

Vi har alle ansvaret for os selv, og på arbejdspladserne er det vigtigt, at ledere tager teten og viser vejen ved eget eksempel. Ved at gøre det til en vane at bedrive, og tale åben om og opmuntre til personligt lederskab. Det får man i længden langt mere selvstændige, interesserede og motiverede medarbejdere af.

I mit netværk efterlyses ofte øget engagement hos medarbejderne. Det ligger i det personlige lederskab, at tage ansvar for, hvorfor man er i det præcise job.

Integritet og (arbejds)glæde er to vægtige principper. Der må være klangbund, og den kommer fra et menneskes karakter og hjerte, som ligger bag den mere overfladiske jagt på hurtige resultater og handlinger for at handle.

For at blive i lignelsen, så sender en god klangbund stærke vibrationer, som andre mennesker opfanger som ægte og velmenende. Det giver retningssans og fornemmelsen af, at bidrage med det rigtige.

 

Din karakter er summen af dine vaner – Aristoteles

Tid, energi og overskud

Du får hverken tid, energi eller overskud hvis du ikke udviser sans for at balancere de vigtige områder i dit liv. Et af områderne er, at tage hånd om din krops behov, fordi det er der energien og glæden bor.

Tid er ikke noget man får – det er noget man tager sig. Så find tiden til at reflektere og mærke efter hvad du virkeligt ønsker dig ift. dit familieliv, dit arbejde osv.

 

Din mening er velkommen, kommentér, del og like gerne 🙂