Healing & clearing

For hjerte og sjæl

Vil du forandre en livssituation?

Har du brug for akut hjælp til en krise – helbred, relationer, penge?

Vil du arbejde aktivt med spirituel og personlig udvikling?

 

Det kan være utroligt vanskeligt at se sig ud af en livssituation, som er svær eller dræner. I en Healing hos mig kan du få hjælp med healing og clearing af alle de bagved liggende årsager til dine udfordringer, som du og din sjæl er klar til og ønsker at slippe.

Så, hvis du vil have healet det aktuelle problem. Hvis du vil af med gamle vaner og mønstre, som tit har rod tilbage fra gamle liv. Hvis du vil arbejde med dig selv, så du løfter din vibration og derfor ikke længere er et match til udfordringerne …

Så læs videre …

Kender du til ...?

 

Står du i en situation som du ikke helt forstår?

Føler du dig på bar bund og ved ikke hvad du skal gøre?

Har du brug for at handle – måske anderledes end du normalt ville?

Savner du en fortrolig, der ikke er en del af dit hverdagsliv?

 Tænker du, at der være en anden vej?

Vil du have clearing og healing?

 

Du er landet et godt sted …

 

Jeg opløser og healer de bagved liggende årsager til dine udfordringer. Hjælper dig til ny energi gennem clearing af blokeringer og restriktioner.

Jeg formidler din sjæls energi og særlige egenskaber, som hjælper dig til at handle i samklang, og dermed løfte din vibration.

Du får samtidigt mulighed for helt at skifte gear i dit liv. Du får mulighed for at forandre din tilværelse på alle livsområder. Til mere glæde, større overskud og sjovere relationer, hvis du ønsker det.

Du er klar til healing hvis

  • Du har tillid til at andre løsninger end de gængse kan hjælpe dig
  • Du er villig til at gøre og tænke på nye måder
  • Du vil være fri af din situation
  • Du har prøvet alt muligt andet uden det hjalp
  • Du ønsker at udvikle dig personligt og spirituelt

 

Healing

Det har ingen betydning om du ser dig selv som specielt spirituel.

Men din intention med at få healing er vigtig. Den styrer hvad din session kommer til at handle om. Derfor vil jeg bede dig om at være klar på hvad du ønsker ift. healingen.

Dine ønsker må gerne strække sig over flere livsområder. Som regel kommer en blokering eller gammel karma til udtryk på flere dimensioner. Du vil, efter din healing, sandsynligvis opdage, at tingene umærkeligt og helt udramatisk, begynder at flytte sig til det bedre.

 

Krop, sind og sjæl hænger sammen. Derfor påvirker de hinanden og udfordringerne viser sig ofte på mere end et område. 

Du kender det nok.

Hvis vi er drænede af for meget arbejde eller belastende relationer, så er det let at miste humøret. Hvis vi i lang tid står i svære situationer, kan vi miste tiltroen til vores evner til at løse dem. Det går ud over selvværdet.

Der er mange eksempler – Er du i tvivl om jeg kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at kontakte mig.

sjælens talenter

Healing & clearing

 

Din investering i en fuld healing og clearing hos mig er

 

1.800 kroner

 

Du får healing og clearing af ALT der kan heales og cleares, uanset hvor meget der er. Din investering i dig selv er kærlig, effektiv og meget fordelagtig.

Nedenfor kan du læse mere om hvad din healing og session præcis indebærer.

 

Healing & Clearing indeholder

Her kan du læse om, hvad der bl.a. kan heales og cleares med læsning i Akasha og den form for clairvoyance jeg kan hjælpe dig med.

Formålet med healingen er altid for dit højeste gode med intentionen om, at du kommer i bedre samklang med din sjæls sti og formål.

At være menneske er en evig afbalancering af det lille selv og høje selv.

Det lille selv er egoet og dit indre barn, som har brug for kærlighed, tilgivelse – og opdragelse. Dit høje selv er din indre ven og sparringspartner. Det er den stille hvisken, som fortæller dig hvad der er vigtigt og rigtigt at gøre.

Men tit larmer det lille selv med negativ selvsnak og dårlige historier, så de færreste kan få ørenlyd indadtil.

Med denne healing løser du derfor også op for din intuition og indre kommunikation.

Din sjæls energi og DNA

Du får clearet alt hvad din sjæl ønsker skal cleares i form af karma og andre blokeringer, som giver dig de udfordringer du oplever.

Du får healet alle sår og rifter i energimembranen omkring dig, sjælens hukommelse genskabes, hjertesår renses og læges – og meget andet.

Din sjæl kommer med et sæt talenter, energier og specialisering. Når du er i samklang med den, vil du opleve flow og energi. 

Penge og ressourcer

Penge og ressourcer er en fantastisk målestok for, hvor meget eller hvor lidt vi er i samklang med os selv. Det er helt klar et område som kan heales og som vil have tråde ud til flere andre livsområder.

Hvor frygten går ind, forsvinder al glæde og begejstring. Når vi har dårlig økonomi eller mangler penge, er det et sikkert tegn på ubalance i 1. chakra, der er dit fundament og/eller dit 3. chakra som betegner relationer, herunder den til dig selv.

Healing & Clearing session

Vi tager udgangspunkt i det du gerne vil. Det kan være selvværd, en dårlig relation, kroniske sygdomme tilsyneladende uden årsag. Det kan også være penge og økonomi.

Med en enkeltsession kan vi tage toppen af dine udfordringer og du vil opleve et boost af energi. Det giver dig mulighed for at lytte til dit højere selv og få energi til at handle i den rigtige retning.

Det er helt undervurderet hvad ro i sindet og sjælen betyder for livskvaliteten. Med en healing og clearing har du taget et syv-mileskridt på din sjæls sti og højest mulige spirituelle udvikling i denne inkarnation.

 

 

√  Der er en verden af visdom til rådighed, som ligger lige på den anden side af dine bevidste tanker. 

√  Du er omgivet af ressourcer og hjælp på det astrale og energetiske plan. Din krop og dens celler vil ofre sig for dig og dit helbred.

 Jeg kan med sikkerhed sige dig, at healing og clearing er absolut muligt og virker straks.

 Du får del i Akashas visdom og informationer, samt hjælp til at tage nye valg i tråd med din sjæls formål og højeste interesse – som også er din.

Stadig i tvivl?

Er du stadig i tvivl, så har du her svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål.

Hvordan er healing og clearing?

Vi er ikke kun tre-dimensionelle væsener. Vi har også tanker og følelser, der befinder sig på det astrale plan 4-dimension. Vores sjæl befinder sig på det energetiske 5-dimension.

Femte dimension regeres af intention, som sender energien i den retning du har intention om. Det er en rigtig god grund til at arbejde på at blive mere bevidst om, hvad man ønsker sig …

En clearing fjerner den negative energiladning som karma og andre blokeringer har, der forhindrer dig i at udleve din sjæls formål og sti.

Med min form for clairvoyance får jeg præcis information om hvad der skal cleares – og efterfølgende heales. Healingen udføres i et samarbejde mellem lysvæsener med ekstrem høj vibration, engle, Akasha og mig.

På den måde får du givet din fri vilje tilbage. Din krop og sind bliver lægt. Energien flyder mere uhindret. Alt sammen vil du opleve som energiboost og et bedre humør.

Hvad vil jeg lære?

Du lærer i korte træk hvilke energier er til din rådighed, sådan at du kan tage nye valg i tråd med din sjæl. Du lærer om hvilke mønstre og vaner som ikke er gode for dig, set ift. det som du har ønsket healet.

Hvem er healing godt for?

Healing sessionen er for alle, mænd, kvinder og børn.

Du kan som forælder give tilladelse til healing af dit barn, hvis det er under 18 og ikke selvforsørgende.

Healing kan ALDRIG skade, kun gøre godt da det er din sjæl som bestemmer hvad der bliver clearet og healet. I det højeste gode af alle …

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Du skal forvente at bruge ca. en halv time på at beskrive hvad du vil have healet og din intention med det.

Selve sessionen, som vi tager over Zoom, varer ca. 45 minutter. Sessionen bliver optaget og du får optagelsen tilsendt bagefter. Du får din sjæls energi beskrevet og tilsendt.

Jeg har fået forløst en masse

Jeg mærkede allerede i sessionen, en forløsning af nogle af de emner vi var omkring og de blokeringer der lå fra tidligere liv, gav rigtig god mening. Det forløste meget i mig og givet mig nogle gode indsigter ❤️  En spændende session, som jeg kan anbefale andre, der ønsker at forløse ting på sjælsplan ❤️

 

Nicooline Lassen
Sjælens formål og energi – Session
Healing

 

Healing via Akasha clearer problemer og blokeringer ved rod-årsagen.

Din vibration løfter sig når du tager nye positive valg, og du bliver et match til nye og positive omstændigheder.