Healing & clearing

For hjerte og sjæl

Har du brug for akut hjælp til en krise – helbred, relationer, penge?

Vil du udvikle dig spirituelt og personligt?

 

At stå i en krise eller svær livssituation kan naturligt nok dræne. I en Healing hos mig kan du få hjælp med healing og clearing af alle de bagved liggende årsager til dine udfordringer.

I dette healingsforløb står du aldrig alene. Jeg følger dig og healer når det er nødvendigt. 

Vil du have healet det aktuelle problem? Vil du af med gamle vaner og mønstre, som tit har rod tilbage fra gamle liv? Vil du arbejde med dig selv, så du løfter din vibration og derfor ikke længere er et match til udfordringerne … ?

Så læs videre …

Kender du til noget af dette?

 

Står du i en situation som du ikke ved hvordan du skal tackle?

Går du og er ked af det uden at vide hvad det er?

Har du brug for at handle – måske anderledes end du normalt ville?

Savner du en fortrolig, der ikke er en del af dit hverdagsliv?

Oplever du at skavanker og negative hændelser fylder meget?

Vil du have clearing og healing?

 

Du er landet et godt sted …

 

Jeg opløser og healer de bagved liggende årsager til dine udfordringer. Hjælper dig til stabilitet og ny energi gennem clearing af blokeringer og restriktioner.

Jeg formidler din sjæls energi og særlige egenskaber, som hjælper dig til at handle i samklang, og dermed løfte din vibration.

Du får en unik mulighed for helt at skifte gear i dit liv. Du får mulighed for at forandre din tilværelse gennem indsigter du (mig bekendt) ikke kan få andre steder.

Målet, og min mission, er mere glæde, større overskud og bedre relationer for dig. Det er også et sikkert følelsesmæssigt fundament.

Du er klar til healing hvis

  • Du har tillid til at andre løsninger end de gængse kan hjælpe dig
  • Du er villig til at gøre og tænke på nye måder
  • Du vil være fri af din situation
  • Du har prøvet alt muligt andet uden det hjalp
  • Du ønsker at udvikle dig personligt og spirituelt

 

Healing

Det har ingen betydning om du ser dig selv som specielt spirituel.

Men din intention med at få healing er vigtig. Den styrer hvad din session kommer til at handle om. Derfor vil jeg bede dig om at være klar på hvad du ønsker ift. healingen.

Dine ønsker må gerne strække sig over flere livsområder. Som regel kommer en blokering eller gammel karma til udtryk på flere dimensioner. Du vil, efter din healing, sandsynligvis opdage, at tingene umærkeligt og helt udramatisk, begynder at flytte sig til det bedre.

 

Krop, sind og sjæl hænger sammen. Derfor påvirker de hinanden og udfordringerne viser sig ofte på mere end et område. 

Du kender det nok.

Hvis vi er drænede af for meget arbejde eller belastende relationer, så er det let at miste humøret. Hvis vi i lang tid står i svære situationer, kan vi miste tiltroen til vores evner til at løse dem. Det går ud over selvværdet.

Der er mange eksempler – Er du i tvivl om jeg kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at kontakte mig på heartmind@heartmind.dk.

sjælens talenter

Dyb healing & clearing

 

Din investering i et fuldt healing og clearing forløb hos mig inkl. 3 sessioner og med løbende healinger er

 

4.500 kroner

 

Du får healing og clearing af ALT der kan heales og cleares, uanset hvor meget der er. Jeg deler al min viden og kunnen med dig.

Du får viden om din energi og hvordan du selv kan udvikle og løfte din vibration, så du ikke længere er energetisk match til det du ikke har brug for.

Din investering i dig selv er kærlig, effektiv og meget fordelagtig.

Nedenfor kan du læse mere om hvad din healing og session præcis indebærer.

 

Healing & Clearing indeholder

Jeg læser i Akashas optegnelser om din sjæl og bruger clairvoyance til at se, hvordan du bedst heales. Derefter healer jeg på de dybeste nivauer og dimensioner.

Formålet med healingen er altid for dit højeste gode med intentionen om, at du kommer i bedre samklang med din sjæls sti og formål. Derfor kan kun det som din sjæl vil slippe heales. Det er til gengæld en hel del og kan strække sig over flere liv.

At være menneske er en evig afbalancering af det lille selv og høje selv. Vores egoer kan være meget snedige. Når du kender din sjæls ønsker, bliver det lettere at gennemskue egoet og den selvsabotages det giver anledning til.

Med denne healing løser du derfor også op for din intuition og indre kommunikation.

Din sjæls energi og DNA

Du får clearet alt hvad din sjæl ønsker skal cleares i form af karma og andre blokeringer, som giver dig de udfordringer du oplever.

Du får healet alle sår og rifter i energimembranen omkring dig, sjælens hukommelse genskabes, hjertesår renses og læges – og meget andet.

Du bliver indviet i din sjæls energi og hvordan du kan arbejde med den, så du selv kan løfte din vibration endnu mere.

Hvis problemet er penge og ressourcer

Penge og ressourcer er en fantastisk målestok for, hvor meget eller hvor lidt vi er i samklang med os selv. Det er helt klar et område som kan heales og som vil have tråde ud til flere andre livsområder.

Hvor frygten går ind, forsvinder al glæde og begejstring. Når vi har dårlig økonomi eller mangler penge, er det et sikkert tegn på ubalance.

Du får healet fattigdomsløfter, begrænsende overbevisninger og eventuelle blindspots på penge og økonomi.

Healing & Clearing sessioner

Vi tager udgangspunkt i dine udfordringer, som tit kan koges ned til et antal valg der er negative og som på ingen måde tjener dig.

Afhængig af hvor alvorlig din situation er, kan det være nødvendigt med for-healinger for at stabilisere din sjæls energi før vi taler sammen.

Du kan opleve træthed eller et boost af energi. Uanset hvad, giver healingerne dig mulighed for at lytte til dit højere selv og få energi til at handle i den rigtige retning.

Det er helt undervurderet hvad ro i sindet og sjælen betyder for livskvaliteten. Med en healing og clearing har du taget et syv-mileskridt på din sjæls sti og højest mulige spirituelle udvikling i denne inkarnation.

 

 

√  Der er en verden af visdom til rådighed, som ligger lige på den anden side af dine bevidste tanker. 

√  Du er omgivet af ressourcer og hjælp på det astrale og energetiske plan. Din krop og dens celler vil ofre sig for dig og dit helbred.

 Jeg kan med sikkerhed sige dig, at healing og clearing er absolut muligt og virker straks.

 Du får del i Akashas visdom og informationer, samt hjælp til at tage nye valg i tråd med din sjæls formål og højeste interesse – som også er din.

Stadig i tvivl?

Er du stadig i tvivl, så har du her svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål.

Hvordan er healing og clearing?

Vi er ikke kun tre-dimensionelle væsener. Vi har også tanker og følelser, og vi har en sjæl.

Vores sjæl er guddommelig og perfekt. Og meget stor. Vi kan kun rumme en brøkdel af den. Når vi løfter vores vibration, kan vi rumme mere af den og dermed få større del i dens styrke og gaver.

En clearing og healing fjerner den negative energiladning som karma og andre blokeringer har, der forhindrer dig i at udleve din sjæls formål og sti. Når vi er belastet med fx. begrænsende overbevisninger så har vi ikke fri vilje.

Med min form for clairvoyance får jeg præcis information om hvad der skal cleares – og efterfølgende heales. 

På den måde får du givet din fri vilje tilbage. Din krop og sind bliver lægt. Energien flyder mere uhindret. Alt sammen vil du opleve som energiboost og et bedre humør. Noget de fleste ikke værdsætter før det er helt væk.

Hvad vil jeg lære?

Du lærer i korte træk hvilke energier er til din rådighed, sådan at du kan tage nye valg i tråd med din sjæl. Du lærer om hvilke mønstre og vaner som ikke er gode for dig, set ift. det som du har ønsket healet.

Du bliver udrustet med ny selvindsigt og øger din spirituelle og personlige udvikling mærkbart. Det er godt for dig. Det er godt for dine relationer.

Du lærer at tage vare på dig selv med selvkærlighed og -accept. Det giver ro i sindet og sjælen ❤️

Hvem er healing godt for?

Healing sessionen er for alle, mænd, kvinder og børn. Du kan som forælder give tilladelse til healing af dit barn, hvis det er under 18 og ikke selvforsørgende.

Healing kan ALDRIG skade, kun gøre godt da det er din sjæl som bestemmer, hvad der bliver clearet og healet. 

Der kræves ingen forudgående kendskaber, blot viljen til at modtage.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Det er meget individuelt og afhænger helt af din situation. Du skal forvente at bruge ca. en halv time på at beskrive hvad du vil have healet og din intention med det.

Sessionerne, som vi tager over Zoom, varer ca. 30 minutter og bliver optaget. Du får optagelsen tilsendt bagefter. 

Hvordan foregår det?

Rom blev ikke bygget på en dag, og det gør en personlig transformation heller ikke. Vi har tre sessioner sammen, hvor du vil flytte dig effektivt fra krise til følelsesmæssig stabilitet og overskud.

Jeg får dine personlige oplysninger, bla. navn og fødselsdato, samt hvis du har noget du ønsker kigget specifikt på. Samtidigt aftaler vi en dato for den første session.

Derudover er det utroligt individuelt. 

Det kan være nødvendigt at cleare og heale et par gange først, før vi taler sammen. Der vil jeg stabilisere din energi. Hvis du i flere liv har taget meget negative valg, kan din sjæls energi være negativ og ganske ofte ustabil. Det kan ses i det ydre ved et ustabilt eller helt manglende fundament i livet.

Til den første healing hører et mantra du skal sige i 21 dage for at få dit underbevidste sind med dig.

Efter den første session, bestemmer vi sammen forløbet fra gang til gang. Jeg healer ind i mellem så ofte det er nødvendigt. Du får altid besked på SMS hvad jeg har healet.

Efter hver session, som foregår på Zoom, får du tilsendt optagelsen så du kan lytte og løfte din vibration endnu mere.

Kan jeg nøjes med en healing og hvad koster det?

Ja det kan du. 

Da får du en healing og en session til 2.000 kroner. Hvis du har brug for ratebetaling så kontakt mig på heartmind@heartmind.dk

Kan vi tale sammen først før jeg investerer?

Altid. Skriv til heartmind@heartming.dk med dit telefonnr. og jeg kontakter dig straks.

Jeg har fået forløst en masse

Jeg mærkede allerede i sessionen, en forløsning af nogle af de emner vi var omkring og de blokeringer der lå fra tidligere liv, gav rigtig god mening. Det forløste meget i mig og givet mig nogle gode indsigter ❤️  En spændende session, som jeg kan anbefale andre, der ønsker at forløse ting på sjælsplan ❤️

 

Nicooline Lassen
Sjælens formål og energi – Session
Healing

 

Healing via Akasha clearer problemer og blokeringer ved rod-årsagen.

Din vibration løfter sig når du tager nye positive valg, og du bliver et match til nye og positive omstændigheder.