fbpx

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Vi opdaterer vores forretningsgang vedrørende persondata med virkning fra d. 25. maj 2018. Ændringerne vil forbedre beskyttelsen af dine persondata og er en del af vores bestræbelser på at leve op til den nye Persondataforordning fra EU (GDPR).

Hvad er GDPR?

GDPR er en ny europæisk persondatalov, der træder i kraft den 25. maj 2018. Formålet med GDPR er, at have de samme databeskyttelseslove i alle EU-medlemsstater og at give dig mere kontrol over, hvordan og hvornår dine data anvendes.

 

1. Vi er den dataansvarlige – Sådan kontakter du os

HEART MIND er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

HEART MIND v/Marianne Arnkjær
Brogårdsvej 19
2820 Gentofte

CVR-nr.: 35747842

Telefon: 28888100
E-mail: marianne@arnkjaer.dk

 

2. Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Hjælpe dig til at udvikle dig på den bedst mulighed måde
 • Bekræftelser på kurser, foredrag, medlemskaber osv.
 • Informationer om kurser, foredrag, webinarer, osv.
 • Informationer om ændringer på kurser, foredrag, webinarer osv.
 • Gratis materiale om personlig udvikling

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

HEART MIND behandler personoplysninger som nævnt i pkt. 3 som følge af en kontraktlig forpligtelse efter Databeskyttelsesforordningen art. 6 (1) (b) eller som følge af den såkaldte interesseafvejningsregel i art 6 (1) (f).  De legitime interesser, der kan begrunde behandling efter interesseafvejningsreglen er f.eks., at det kan være nødvendigt at vi videregiver dine kontaktoplysninger til samarbejdspartnere for, at vi kan levere vores ydelser (konferencested, hotel, assistenter m.fl.).

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 1. Navn
 2. Firmanavn
 3. Adresse
 4. Telefon
 5. E-mail
 6. Resultat af eventuelle tests
 7. Indhold af spørgeskemaer ifm. indledende coahcingsamtale
 8. Arbejdspapirer ifm. coaching og sparring, for at du får den bedst mulighed hjælp

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • EasyMe.dk der er vores booking-/tilmeldingssystem og system til online kurser
 • MailChimp, der er vores e-mailsystem
 • Stripe, der er vores betalingssystem
 • Dinero, der er vores regnskabssystem

 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne stammer fra den information du selv som bruger indtaster.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis vi ikke har været i kontakt med dig de seneste 5 år, sletter vi dine personoplysninger. Alle personlige data, som er givet ifm. coaching og er af fortrolig karakter, er krypteret og fuldt beskyttet i vores system EasyMe.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev tilbage. Dette kan du gøre ved at afmelde dig nyhedsbrevet direkte fra modtaget nyhedsbrev eller ved, at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, som fremgår ovenfor i punkt 1.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.