fbpx

Hjerte chakra – forbindelsen mellem krop, sind og ånd

Du kender nok Davidsstjernen, som er brugt som tegnet på jødedom. Alle de store religioner har taget arv efter jødedommen, som selv har taget arv efter de gamle egypteres visdom, overleveringer og livsholdninger.

Alting hænger sammen og ingen har patent eller ejendomsret til tro, filosofi eller indre visdom.

 

Symbolet på vores hjerte chakra er Davidsstjernen. Ud over naturligvis lotusblomsten, som det ses hos Buddhisterne. Forestil dig at de tre øverste chakraer danner en trekant som vender spidsen nedad, og at de tre nederste chakraer danner en trekant som vinder spidsen opad. Forestil dig at de to lægger sig over hinanen – og danner Davidsstjernen. Inde i midten bor hjertet og forbinder hele energikroppen opad til og nedad til.

 

I denne artikel kan du læse om hvad chakraer er og kan. Du kan læse specifikt om dit hjerte chakra og hvilke kvaliteter det indeholder på hhv. fysisk, mental/emotionelt og energetisk plan.

 

Hvis din sjæl har hjerte chakra som primært energicenter, kan du her læse rigtigt meget om, hvem du er på sjæleplan.

 

Du kan også læse om, hvorfor det er vigtigt at være i samklang med sin sjæl, og benytte sig af de gaver der ligger i sjælens primære energicenter. Her hjerte chakra ❤️

 

Der er mange myter om, hvad chakraer er og hvad de gør. Her får du min opfattelse, som jeg bruger i min forståelse af mennesker når jeg giver læsninger i Akasha og healer blokeringer på krop, sind og ånd.

 

Hvad er chakraer?

Ordet chakra er sanskrit og betyder hjul. Chakraer er generatorer for energi og udgør vores energicentre, hvori livskraften opfanges. De påvirker og påvirkes af dit bevidsthedsnivau. Blokeringer og restriktioner i bevidstheden påvirker energien og kan forårsage sygdom, fysisk, psykisk og energetisk.

Når du udvikler dig mentalt og emotionelt, personligt som spirituelt, øges chakraerne deres rotationshastighed, hvilket bestemmer mængden og kvaliteten af den energi du kan optage.

Der er derfor altid en energetisk årsag bag enhver sygdom (bredt forstået), ligesom det er muligt at hæve sig i bevidsthed over mange slags sygdomme. Det er fordi bevidsthed er vibration. Blokeret eller mangel på bevidsthed, er en anden vibration, som tillader sygdom.

Chakraer fungerer på det fysiske plan, det mentale og emotionelle plan, samt det energetiske og åndelige plan: 3D, 4D og 5D (og videre op til 10. dimension).

Chakraerne er livsvigtige på linje med hjerte og hjerne. Uden dem eksisterer vi ikke. Nederst i artiklen kan du læse fakta og myter i punktform.

 

På det fysiske plan står hjerte chakraet for hjerte, lunger, iltet friskt blod der sendes ud i kroppen. Kondition. At mærke sensationerne som følelserne skaber i os.

 

Sygdomme som henhører til hjerte chakraet er alt med kredsløb, immunforsvar, luftvejssygdomme, astma og eksemer. Sygdom skyldes altid blokeret energi på fysisk, mentalt/emotionelt og sjæleplan.

 

hjerte-chakra

Metaforen om det åbne hjerte

Metaforen om det åbne hjerte, er faktisk ikke en metafor. Det er fakta når vi taler chakraer og hvordan de fungerer.

Chakraer er fysiske energi-hvirvler som roterer med en hastighed, der giver frekvens og lyd. Det er derfor man kan heale med lyd.

Chakraer er tragtformede set fra siden, som små megafoner der vender den store åbning til fronten. Hos de fleste mennesker måler den brede ende ca. 7-10 cm. Omfanget kan vokse når du udvikler dig personligt og spirituelt. Og megafonen, eller tragten åbner sig mere og mere. Det sker når mennesket er i samklang med sin sjæls energier og tager positive valg.

 

Når hjertet åbner sig kan du opleve

 • Stor indre ro og stille lykkefølelse på daglig basis (i kristendommen kaldet Nåden)
 • Følelser ses og accepteres som en del af den indre kommunikation
 • Man accepterer sig selv for den man er med alle fejl og mangler – og dyder
 • Tålmodigheden med sig selv og andre øges

Det giver sublimeret bevidsthed og skelneevne.

 

 

Hjerte chakra – broen til universet

Vidste du at forskerne har opdaget, at hjertet består af den samme slags celler, der også er i hjernen? Metafysisk står hjertet for vores indre viden om det, som er rigtigt for os. Til alle tider har mennesker vidst, at hjertet ved besked.

Din hjerte-forretning, hjertesag, hjertevarme handler alt sammen om bevidst væren og intention. Derfor er hjertet “hjerne” nr. 1.

 • På det mentale plan sætter du intention og påtager dig kærligt og selvkærligt dit ansvar. Samvittigheden, ansvarligheden og det at vide sig elsket hører til her i dit hjerte chakra.
 • På det emotionelle plan føler du omsorg, medfølelse, kærlighed. Du tør føle følelserne til ende i respekt for den indre kommunikation de også er.
 • Hvis du har hjerte chakra som din sjæls primære energicenter, så kan du lære rigtigt meget om din sjæls kompetencer og energier – dvs. hvem du er på sjælsplan.

 

Du har sikkert hørt om den “sølvtråd” som forbinder os til det guddommelige. Jeg kalder den Gudsgnisten. Den hæfter ved hjertechakraet. Nogle mennesker har mere end en. Det er når de har en intention og mission, som kræver mere sjælsenergi og gnist.

Hjertet hører selvfølgelig til under hjerte chakraet, og det gør lungerne også. Dit fuld åndedræt er broen til det guddommelige. Den er kontakten til Helligånden, som kan betegnes Guds åndedræt. Det fulde åndedræt beroliger nervesystemet og stilner forvirrede tanker. Med lidt træning, kan du opnå fuldstændig stilhed. Så du kan lytte indad og modtage indsigter og guidance.

 

Opdag-din-sjaels-formaalNår du har hjertet som sjælens primære energicenter

Så er du som sjæl skabt til at være i givende relationer med kærlighed, rummelighed og fred. Hjerte-sjæle er ikke-dømmende og tillader andre at være præcis som de er. Derfor er deres tilstedeværelse forløsende for andre mennesker og det er de knuselsket for. Dette er det åbne hjertes chakra.

Akilleshælen ligger i, at de har svært ved at se ulven bag fåreklæderne hos mennesker, som ikke vil noget godt. Hjerte-sjælen kan have svært ved at trække sig fra relationer, som ikke er nærende. Ja, selv dem som er farlige fordi de får hjerte-sjælen til at tage negative valg. Ting som de føler sig nødsaget til at gøre.

Så tvinges de ud i at give det de selv har brug for i større og større omfang. De går på kompromis med egne behov. Det dræner og/eller fører på vildspor og fører til mere og flere negative valg. Det bliver en dårlig spiral. Ad den vej bliver de tvunget til at søge  livsenergi hos andre. De skal kunne skelne og sige nej.

 

Den positive hjerte-sjæl

Hjerte-sjæle er fabelagtige i alle omsorgsroller, privat eller professionelt. De er fantastiske coaches, terapeuter eller ledere. De er afholdte fordi de har evnen til at drage omsorg for gruppen, samtidigt med at den enkelte bliver set.

Dette er en feminin leder efter den allerbedste målestok. Hjerte-sjæle er naturlige healere, men ved det ofte ikke selv. Det er de mennesker vi betror os til, stoler på og holder af på sekundet vi møder dem.

 

Den negative hjerte-sjæl

Har sjælen taget mange valg, som går imod dens natur, bliver energien mere og mere negativ. I jagten på energi, bliver evnerne for gode relationer brugt til at lukrere på andres energi. Det sker gennem social manipulation (drama, martyrium, offerrolle, planter skyld og skam på andre osv.).

Det er et ultra-negativt valg for hjerte-sjælen, som risikerer at blive mere og mere ustabil i energien. Hvilket ses i ustabile livsforhold og relationer.

Heldigvis kan sjælen sætte hælene i og stoppe den nedadgående spiral. Ved at begynde at vælge positivt. Ved at få hjælp.

 

Fakta og myter om chakraer

Vi har 9 chakraer som har betydning for os, både mens vi er inkarnerede og imellem inkarnationer. Disse er:

 1. Rodchakra – fundament
 2. Sakral – drivkraft
 3. Solar plexus – selvudtryk
 4. Hjerte – kærlighed
 5. Hals – kommunikation
 6. Pande – sandhed
 7. Krone – ansvarlig fri vilje
 8. Kausal – åndelig vejledning
 9. Stjerne – healing og clairvoyance

 

Det kan / er chakraer

 • Chakraer kan optimeres og toptunes med personlig og spirituel udvikling
 • Genererer energi til identiteten
 • Genererer bevidsthed til identiteten
 • Chakraer har en vibration

Dette er synligt i auraen og det mærkes i den måde personen relaterer sig til sig selv og andre på.

 

Det kan / er chakraer ikke

 • Chakraer kan ikke balanceres i forhold til hinanden og smitter ikke af på hinanden
 • Chakraer kan ikke være lukkede, kun køre for nedsat kraft
 • Formidler ikke energi
 • Formidler ikke bevidsthed
 • Modtager hverken energi eller bevidsthed udefra identiteten

 

 

Healing

Jeg håber du kunne lide artiklen.

Du kan finde mig på YouTube og Instagram også.

Kærligst
selvtillid