fbpx

Sjælens DNA er dine gaver

Har du undret dig over hvorfor du er god til nogle ting og at der er andre, som du har utroligt svært ved? Måske oplever du de samme vanskeligheder hele tiden?

Eller du løber ind i de samme typer mænd. Du skifter job af de samme årsager? Din business ryger ind i den samme type problemer?

Måske ville du ønske livet var lettere, sjovere, gav dig mere energi?

 

Du er unik på enhver måde

Sjælens DNA er bestemmende for hvilke energier og talenter du har. Du skal vide, at du har langt meget mere power end du kan drømme om.

 

Din sjæl er dig på et dybt plan og jo mere du er i samklang med din sjæl, jo mere af din power har du adgang til.

 

Sjælen er ikke noget uopnåeligt eller mystisk.

Selvfølgelig kan du komme i kontakt med den. Det er jo dig selv i virkeligheden. Selvfølgelig kan du komme i kontakt med dine guider og lære om hvem du er på sjælsplan.

Du har naturligvis også din helt egen favorit måde at manifestere på …

 

Vi er skabere

Det er interessant fordi det giver lethed, glæde og lyst til at skabe noget holdbart og bæredygtigt for dig selv og andre. Vi er skabere af vores eget liv – også selvom det ikke altid ser sådan ud.

Din sjæl er her for at udforske livet og sig selv i kærlighed og i det højeste gode for alle. Og vi elsker det.

Også selvom vores ego fortæller at vi ikke har lyst til at vove pelsen og tage det skridt i tillid til at Universet holder hånden under os.

Egoet tror nemlig, at vi alle er separate væsener og at der generelt eksisterer stor mangel. Det er en illusion det skaber for at have kontrol, og fordi vores hjerner ikke kan forstå alting. Men vores hjerter og intuition kan.

Sjælens sprog er glæde og begejstring. Det er derfor det giver så utroligt stor glæde og energi at følge din sjæls formål og bruge dens gaver til skabelse og manifestation.

Akasha, livets bog

Alt hvad vi mennesker foretager os, især vores intentioner og valg står optegnet i Akasha.

Akasha betyder Livets bog på Sanskrit og har været kendt af Buddhisterne altid. I moderne tid har Carl Gustav Jung forsket meget i det han kaldte Det Kollektive Ubevidste. Det kan du læse mere om her. C.G. Jung var læge og drømmeforsker. Han formede teorier om vores personlighed, der er kendt og accepteret verden over.

Personligheden fortæller om, egoet, superegoet og id’et. Id’et ligner begrebsmæssigt det højere selv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din sjæl er ren energi og eksisterer på mange dimensioner. I Akasha står alt om sjælens DNA optegnet. Dvs. hvad naturen er af din energi. Den fortæller om dine særlige talenter og gaver. Når du bruger dem, vil du opleve mere flow og større tiltrækning af det du ønsker dig.

Opdag-din-sjaels-formaal

Sjælen har et formål

Helt overordnet er vi her for at skabe i overensstemmelse med sjælens DNA. Sjælens formål kan udtrykkes som en overordnet intention den arbejder på gennem al sin eksistens.

I praksis kommer det til udtryk gennem de valg du tiltrækkes af, når du er i kontakt og kan mærke dig selv. Din intuition og dine følelser er den måde du og din sjæl kommunikerer på.

Derfor er al det du kan gøre for at komme tættere på dine sande følelser utroligt vigtigt. Det handler om at stilhed, ro og åbenhed.

 

Brug din intuition – så bruger den dig

 

Meditative tilstande er vigtige for kontakten.

Dem kan du opnå gennem helligelse til din yoga praksis, eller til løbeturen hvor du falder ind i rytmen og slipper alle tanker. Havearbejde er også en god måde. Og så selvfølgelig dedikeret meditation, med eller uden musik.

Start allerede i dag og lad det stille og roligt udvikle sig. I dette findes ingen genveje.

Men Akashas optegnelser er absolut genvej til dit personlige formål, læren om din energi og ikke mindst, hvordan du bedst arbejder på det du virkeligt gerne vil.

Clearing og healing

På dine rejser gennem forskellige liv, har du foretaget valg og handlet mere eller mindre i overensstemmelse med sjælens DNA.

Groft sagt er negative valg, valg som ikke er i samklang med sjælens DNA og positive valg er så absolut.

 

Negative valg skaber karma

 

Din sjæl er allerede helt perfekt som den er. Det er når vi som mennesker mister forbindelsen til sjælens DNA at vi vælger at handle på måder som ikke er kongruente, til dem vi virkeligt er på sjælsplan.

Det dræner fordi vi ikke har adgang til vores power, men må nøjes med den energi vi kan skabe med vores kroppe og fra de relationer vi indgår i.

 

Du kan blive clearet og healet for gammel karma, ligesom du kan slippe gamle begrænsende overbevisninger og illusioner mentalt og emotionelt samt på energiplanet.

Der efter skal du “bare” foretage nye positive valg og på den måde slippe dine blokeringer helt på det fysiske plan.

 

Inspireret handling

 

Sådan følger du sjælens DNA

Din intuition er, som beskrevet ovenfor, den allervigtigste og mest direkte kommunikationskanal. Drømme fortæller også meget, hvis man altså kan huske dem.

Et af de bedste pejlemærker til at vide om du følger sjælens DNA er at følge din glæde og begejstring, som er sjælens sprog.

Det er altså ikke det andre synes er godt og rigtigt, eller det du synes du bør gøre eller have. Det er det du er tændt på, bare fordi.

Her er det, at vores ego tit kommer til at spænde ben for os. Det er derfor en læsning i Akasha kan være en god løsning til den der virkeligt vil sig selv.